Login Gebruikersnaam: Paswoord:

Gebruiksvoorwaarden

Algemeen

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de website www.wijnspecialist.be. U mag deze website en de informatie op deze website gebruiken als u zich volledig houdt aan de voorwaarden die in deze tekst gesteld worden. De Wijnspecialist kan deze voorwaarden op elk moment wijzigen.

Intellectuele eigendomsrechten

De teksten, tekeningen, foto's, beelden, merken, logo's en andere bestanddelen van deze site zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren De Wijnspecialist of derden toe. Het is verboden zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van De Wijnspecialist de op en via deze website aangeboden informatie op te slaan (anders dan noodzakelijk om de website te kunnen bekijken), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden.
Als De Wijnspecialist u de mogelijkheid biedt om eigen bijdragen op de website te laten opnemen, mag u geen werken doorsturen die door intellectuele eigendomsrechten beschermd zijn, tenzij u zelf die rechten bezit of over alle noodzakelijke toestemmingen van de rechthebbenden beschikt voor de exploitatie op de website. In elk geval vrijwaart u De Wijnspecialist tegen aanspraken van derden.

Aanbrengen van een hyperlink naar De Wijnspecialist.

U mag op uw eigen website een link aanbrengen naar de startpagina van De Wijnspecialist. De webpagina waarop de hyperlink staat, moet volledig verdwijnen en het URL-adres van De Wijnspecialist (www.wijnspecialist.be) moet duidelijk zichtbaar zijn. Andere hyperlinks mag u alleen aanbrengen na uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring van De Wijnspecialist. U kunt uw verzoek sturen naar de webmaster via het contactformulier.

Aansprakelijkheid van De Wijnspecialist

De Wijnspecialist streeft ernaar u zo nauwkeurig en volledig mogelijk te informeren. Zou de informatie op de websites toch onvolledig zijn of vergissingen bevatten, dan kan De Wijnspecialist hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.
Storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische toelevering van via de websites gevraagde diensten geven u in geen enkel geval recht op enige financiŽle compensatie.

© 2004-2024 De Wijnspecialist - Afgedrukt op: 14 juli 2024 - Bezoek ons op www.wijnspecialist.be
Pagina url: /site/info/gebruiksvoorwaarden.htm