Login Gebruikersnaam: Paswoord:

Nieuws

Dubbele rooipremies in Bordeaux.

Boeren in Bordeaux die overgaan tot het rooien van wijngaarden kunnen rekenen op een extra hoge premie. De reden hiervoor is dat Bordeaux te kampen heeft met een structureel wijnoverschot.

Per gerooide hectare kunnen igenaars rekenen op een vergoeding van 12 duizend euro per hectare. Dat is bijna het dubbele van de vergoeding die ‘Europa’ biedt, te weten 6300 euro per hectare. Om een en ander te bekostigen heeft de branche-organisatie CIVB financiële steun gekregen van de Franse overheid in de vorm van ene lening van 60 miljoen euro. Doelstelling van de CIVB is het rooien van 10 duizend hectare wijngaarden - 8% van het totale areaal van Bordeaux – gedurende een periode van drie jaar.

Tot nu toe zijn de aanvragen tot rooien beperkt gebleven tot een luttele 200 hectare. De noodzaak tot rooien is mede ingegeven door de expansie die Bordeaux de afgelopen 40 jaar heeft meegemaakt. Sinds medio jaren ’60 is de aanplant toegenomen van 75 duizend hectare tot 124 duizend hectare nu.

Behalve het rooien van wijngaarden moet ook de distillatie van 500 duizend tot 1 miljoen hectoliter onverkochte wijn bijdragen tot een gezondmaking van de markt.
De CIVB heeft bij de Franse overheid ook een verzoek ingediend om de regels voor de herkomstbenamingen te versoepelen. Een en ander zou op termijn de deur kunnen openen naar een vin de pays voor Bordeaux.

Bron: WijninformatiecentrumReacties

Reageer!

© 2004-2021 De Wijnspecialist - Afgedrukt op: 26 februari 2021 - Bezoek ons op www.wijnspecialist.be
Pagina url: /site/wijnnieuws/dubbelerooipremiesinbordeaux.htm