Login Gebruikersnaam: Paswoord:

Nieuws

Europese wijnbouw moet wereldtop blijven

Gisteren stemde het Europees Parlement over het omstreden rapport Castiglione dat een radicale hervorming van de wijnbouwsector inhoudt.De EU telt meer dan 2,4 miljoen wijnproducenten, goed voor 3,6 miljoen hectaren (2% van het totale landbouwgebied en 5 % van de Europese landbouwproductie). Wereldwijd hebben de EU-producenten een marktaandeel van 65 %.De Europese wijnmarkt staat echter voor een belangrijke uitdaging. Door een daling van de consumptie in Europa en een stijging van de import uit derde landen, dreigt tegen 2010-2011 immers een overschot van 15% te ontstaan. Nieuwe maatregelen zijn dan ook noodzakelijk om de Europese wijnproducenten competitieve wereldspelers te laten blijven. Het rapport wil via volgende elementen de focus verschuiven van kwantiteit naar kwaliteit:
  • Afschaffing van de vergoeding van producenten voor wijnoverschot. Er wordt een vrijwillig rooiprogramma ingevoerd waarbij boeren gedurende drie jaar compensatie krijgen voor het efinitief rooien van niet rendabele wijngaarden.
  • Harmonisering van het systeem voor oorsprongs- en herkomstbenaming, en meer transparantie in de etikettering .
  • Investering in onderzoek en innovatie om kwaliteit en promotie te bevorderen.
Een heikel punt in het debat was het al dan niet verbieden van ‘chaptalisatie’: het toevoegen van suiker aan nog niet gefermenteerd druivensap, dit met de bedoeling een hoger alcoholgehalte te creëren.

Ook het Vlaamse Europarlementslid Frieda Brepoels was hiervoor bijzonder waakzaam en is tevreden met het resultaat. Frieda Brepoels: ‘In heel wat noordelijke wijnproducerende regio’s moeten soms suikers worden toegevoegd om een voldoende alcoholpercentage te bereiken. Minder zon zorgt immers voor te weinig suiker in de druiven en dus voor minder alcohol, maar ook het druivenras is erg bepalend voor het alcoholgehalte. Zo ook in Vlaanderen en andere streken van Noord- en Midden-Europa zoals de Moezelstreek, Nederland, en Luxemburg. Een verbod zou de betrokken producenten ernstig in problemen kunnen brengen. Zeker bij kleine producenten is de keuze snel gemaakt: of soms suiker toevoegen of de opbrengst per hectare verminderen. Daarom heb ik samen met een Duitse collega amendementen ingediend om het verbod op suikertoevoeging, zoals voorgesteld door de Europese Commissie, te schrappen.’

Zij voegt daaraan toe: ‘Een Europees verbod op suiker is immers niet zinvol. Het kan ook contraproductief werken: vandaag zouden noordelijke regio’s worden bestraft, terwijl zij in de toekomst mogelijk een meer prominente plaats zullen innemen op de Europese wijnmarkt tengevolge van klimaatsveranderingen.’

Bron: Slijtersvakblad

Reacties

Reageer!

© 2004-2021 De Wijnspecialist - Afgedrukt op: 03 maart 2021 - Bezoek ons op www.wijnspecialist.be
Pagina url: /site/wijnnieuws/europese-wijnbouw-moet-wereldtop-blijven.htm