Login Gebruikersnaam: Paswoord:

Nieuws

Saint-Emilion keert terug naar classificatie 1996

De vaudeville rond de classificatie van Saint-Emilion heeft een verrassend vervolg gekregen. Nadat de bestuursrechtbank van Bordeaux begin juli nog het klassement uit 2006 definitief ongeldig had verklaard, heeft de Franse senaat korte tijd later een amendement van de regering goedgekeurd waarin het klassement van 1996 weer in ere hersteld wordt! Het gaat hierbij om een amendement bij het wetsvoorstel voor de modernisering van de economie.
De classificatie van 1996 was in 2006 vervallen, aangezien de reglementen nu eenmaal voorzien in een herziening om de tien jaar. Het nieuwe klassement stuitte echter op dusdanig sterk juridisch verzet dat dit vernietigd werd. De beoordeling zou volgens de diverse klagers niet eerlijk en onbevooroordeeld zijn uitgevoerd. Om het hierdoor ontstane juridische vacuüm te omzeilen diende het voor de herkomstbenamingen verantwoordelijke Institut National de l'Orgine et de la Qualité (INAO) een verzoek in bij de overheid voor een tijdelijke oplossing. Het ‘nieuwe oude' klassement, met daaraan verbonden het recht om een wijn als grand cru classé dan wel premier grand cru classé op de markt te brengen, zal geldig zijn voor de oogstjaren 2006 tot en met 2009. Zulks in afwachting van een volledig nieuwe classificatie.

Concreet betekent de maatregel dat de degradatie in 2006 van elf châteaux ongedaan gemakt wordt, maar dat de acht gepromoveerde bedrijven met lege handen blijven staan.

Bron: WIC
Door René van Heusden

Reacties

Reageer!

© 2004-2023 De Wijnspecialist - Afgedrukt op: 03 december 2023 - Bezoek ons op www.wijnspecialist.be
Pagina url: /site/wijnnieuws/saint-emilion-keert-terug-naar-classificatie-1996.htm